Wandelen beschermt tegen dementie...      

 

Er is een verband tussen lichaamsbeweging en het uitblijven van dementie, volgens twee recente studies in Journal of the American Medical Association.

Het eerste onderzoek volgde 2 257 gepensioneerde en uit Japan afkomstige mannelijke inwoners van Hawaï van 71 tot 93 jaar. Het onderzoek begon in 1991 en liep tot 1999. Wie per dag geen 400 m wandelde, zag zijn kans op dementie met 80 procent toenemen in vergelijking met wie dagelijks meer dan drie kilometer aflegde. Hoofd-onderzoeker dokter Robert Abbott zegt dat wandelen iets is om je hele leven te doen.

De tweede studie gaat over verpleegsters op rust van ouder dan 70. Onderzoekers belden met 18 000 verpleegsters van 71 tot 81 jaar en stelden hen vragen over hun geheugen, kennisvaardigheid en aandacht. Vrouwen die anderhalf uur per week of meer wandelden, hadden een vijfde minder kans op geheugenstoornissen dan zij die slechts 40 minuten of minder per week een wandeling maakten. Regelmatige lichaamsativiteit beschermt het geheugen en gaat cognitief verval tegen, is de conclusie.

 

André Vroonen (Uit 'De Tijd')

Terug