Doopnamen van wandelclubs (1)


Het heeft me steeds geboeid waarom mensen deze of gene naam bedenken als hun vereniging of club boven de doopvont wordt gehouden. Welke hersenkronkels gaan aan de naamgeving vooraf? 

De stichters gaan zeker een naam kiezen die tot de verbeelding spreekt van eenieder. Vandaar zeker ook dat men vaak verwijst naar de streek van herkomst, een streekprodukt, of historische verbanden, etc.

Een zoektocht op het Internet levert al gauw wat informatie op voor een aantal clubs.

De Strooplekkers 
Borgloon   

Van  de Strooplekkers” uit Borgloon is het interessant te lezen dat destrooplekkereen vrolijk manneke is, gelijk een stripfiguur. Hij verbeeldt het rijke verleden van Borgloon. 

Zijn hoofd is een appel, zijn lijf een peer, tezamen de vruchten die we van oudsher in deze streek verbouwen en die er de welvaart brachten. De stroop verwijst naar het product dat we vroeger massaal fabriceerden

De Pettemboeren
Schoonbeek

Van De Pettemboeren van Schoonbeek gaat het volgende verhaal: 

Schoonbeek was een landbouw - dorp (gehucht), bewoond door de zgn. Keuterboerkes die het moeilijk hadden om op de zandige bodem gewassen te laten groeien, zij moesten eerst het welig tierend en woekerend onkruid, "PETTEMEN" genoemd in de volksmond, verwijderen. De grond er af schudden, laten drogen, en dan liefst verbranden, een klein overblijfsel en het woekeren begint opnieuw. Vandaar de Spotnaam van de inwoners van Schoonbeek, "DE PETTEMSCHUDDERS"., maar in de volksmond werd dit al vlug "DE PETTEMBOEREN". 
Wij verkozen ook deze naam voor onze club boven een ander omdat wij ons verbonden voelen met deze streek en ook om de meerdere betekenissen die men er aan kan geven: ze zijn moeilijk stuk te krijgen, volhardend en ze vermenigvuldigen zich steeds.

De Schoverik 
Diepenbeek


In Diepenbeek, bij De Schoverik, gaf men de voorkeur voor de instandhouding van de volksverbeelding. 

"Schoverik" is de Diepenbeekse naam voor wat de volksverbeelding dwaallicht’ is gaan noemen. Dat is "een blauwachtig beweeglijk vlammetje boven moerassen en kerkhoven, ontstaan door langzame verbranding van moerasgas en kerkhoven, ontstaan door langzame verbranding van moerasgas" 

De volksverbeelding zocht een aanvaardbare verklaring voor de herkomst van die geheimzinnige lichtjes, die niemand ontstak en die er ‘s avonds toch waren.
De meest voorkomende was wel de mening, dat dwaallichtjes verlaten zielen waren van overledenen, die in eenzaamheid boven het veen zweefden.

In Diepenbeek echter was dat licht een gevreesd spook dat, wanneer je erop floot, je razendsnel achtervolgde. Er zijn verhalen over roekelozen, die een Schoverik op die manier uitdaagden, genadeloos achtervolgd werden, maar nog tijdig het deurtje van hun hut achter zich dicht konden klappen. Onmiddellijk daarna weerklonk er een hevige slag op het deurtje. De volgende ochtend stond er dan een hand of paardenpoot in het hout gebrand.
De woekerfantasie vergroten die vlammetjes dan tot afmetingen van een kookpot, een lantaarn of een vuurbol. 

Ik heb ooit van een echte “Schoveriker” de herkomst horen vertellen van hun naam en ik kan je verzekeren dat het mondelinge verhaal sappiger en nog grappiger was dan deze tekst. 

De Heikneuters Genk

Een heikneuter is eigenlijk een zangvogel, een barmsijs en in onze contreien beter bekend als een heikneuter.

Vier  Genkenaars, Jan Geuns, Jos Janssen, Mathieu Bijnens en Michel Nijs, namen in 1969 kennis met de nog prille wandelsport bij OK 50 te Zonhoven. Wat later stichtten zij de Wandelsportvereniging Genk. 

Onze fantasie zal dus een verband moeten leggen met de echte heikneuter en de wandelaars die op de hei van Genk gezellig kneuterig stappen.

Aviat - Wandelclub

Sint - Truiden

De naam AVIAT is ontstaan bij de Luchtmacht van het Belgisch Leger, waar de club meer dan 40 jaar geleden ( nu 44 jaar (in 2017)) ook gestart is en AVIAT komt dus van AVIATION ( luchtmacht frans en engels = AVIATION) . Eerst was het dus een militaire club en Achteraf is de club dan overgegaan naar burgers, tot op heden. (Hilda Debock - secr. Aviat wandelclub )

 

Bron: Internet 

Terug

         Guy Hermans