Doopnamen van wandelclubs (2)


Wandel mee Brueglhel

Grote Brogel

Wandel mee Brueghel te Grote Brogel

De club is opgericht in 1987. De clubnaam heeft enkele maanden op zich laten wachten. Omdat Pieter Brueghel geboren is in Grote-Brogel werd er voorgesteld om de club naar hem te noemen. Over de juiste schrijfwijze van zijn naam waren de geschiedschrijvers het niet eens, zodat de eerste 14 jaren de club “Wandel Mee Breughel” heette.

Sinds 2002 is dan de naam aangepast en heet de club vanaf die tijd “Wandel Mee Brueghel”. Het is niet zoals er waren, die dachten dat de club genoemd is naar Grote-Brogel, omdat de club hier geboren is. De bedoeling was wel om in de toekomst stickers te laten ontwerpen van de schilderijen van Pieter Brueghel. (Internet)

Mondpaco 

Ham

Wandelclub  Mondpaco  te Ham

De v.z.w. is opgericht op 4 november 1995.

De naam «Mondpaco» is een woord van het Esperanto enbetekent in het Nederlands: <<wereldvrede>>.Het wordt "mondpatso" uitgesproken!

Om de nationale gevoeligheden van de mensen niet te kwetsen, hebben wij bewust gekozen voor een neutrale taal. Een taal van niemand en van iedereen!!!

                                                                                                    
Ons doel is om vrede te stichten op een geweldloze manier tussen alle mensen, ongeacht hun huidskleur, taal, nationaliteit, godsdienst of andere uiterlijke verschillen!!!
Dit door middel van de sport, en in het bijzonder de wandelsport, te beoefenen en deze te propageren door actieve deelname van haar leden aan georganiseerde wandelverenigingen en het inrichten van wandeltochten. (Internet)

Wandelclub Paul Gerard 
Beringen

Wandelclub Paul Gerard te Beringen

De “Paul Gerardschool” is een school gesticht door een mijningenieur met de bedoeling om kinderen met leermoeilijkheden een kans te geven op degelijk onderwijs.

In 1983 nam de toenmalig directeur van deze school contact op met enkele van zijn leerkrachten, leden oudercomité en personeelsleden, en opperde het idee om een wandelclub op te richten, analoog naar een aantal door hem reeds gekende wandelverenigingen in de regio.
Op 16 december 1983 werd de wandelclub boven het doopvont gehouden. Ze kreeg de naam “Wandelsportvereniging Paul Gerard Beringen” . (Internet)

Wandelclub OK 50 

Zonhoven

Wandelclub OK 50 te Zonhoven

OK 50 betekent “Ontwaakte Kabouters” . Om de 50ste verjaardag te vieren van de Zonhovense studentenvereniging “Ontwaakte Kabouters” in 1966 was er een idee ontstaan om een wandelclub op te richten.

Vandaar de naam: “Ontwaakte Kabouters”, afgekort “OK” en “50” dus van het 50 – jarig bestaan  van de studentenvereniging. (Jos Brusten)

Wandelclub Milieu 2000 

Lommel

Wandelclub Milieu 2000 te Lommel

Waarom de Lommelse wandelclub de naam Milieu 2000 koos?

Aan het woord is Frans Smets, voorzitter.

Wel, bijna 30 jaar geleden was ikzelf samen met enkele vrienden een verwoede 'fagnard'. Iemand die elk weekend opofferde aan wandelingen op het dak van België: in de Hoge Venen of doorheen de Oostkantons. Schier overal  in het veen las je opmerkingen met slogans als: "Hou ons Milieu' rein. De naam 'Milieu' had vroeger een heel andere betekenis dan nu. Vandaag de dag spreekt men over 'Milieu' bij criminaliteit of bezoedeling van ...

Bij de oprichting van onze club was niemand bewust van de ongunstige erfelijkheid, maar indertijd claimde wij de naam Milieu omdat het onze vrijheid aansprak. een vrijheid van doen en laten, van wandelen doorheen de vrije natuur. Onbewust plakten wij er het cijfer 2000 aan vast. Het was een symboliek naar de toekomst. Vandaar wandelclub Milieu 2000 Lommel vzw.

Terug

         Guy Hermans