De    Egel  

 

Einde van de winterslaap

Heb je ze reeds gezien? Zij hebben de winter slapend doorgebracht onder een hoiop bladeren of andere bescherming. Maar nu hebben zij een dubbele taak: hun gewicht weer zo vlug mogelijk aandikken en zorgen voor een nageslacht.

Kort na hun winterslaap gaan de mannetjes- en vrouwtjesegels naar elkaar op zoek. 

De paring is een stekelige bedoening! De meeste jongen worden vroeg in de zomer geboren. Soms volgt er in september nog een tweede worp als de eerste jongen om de één of andere reden gestorven zijn. Een worp telt drie tot zeven jongen. Zij worden geboren in een nest van bladeren. Zij zijn aanvankelijk blind en roze, maar na enkele uren verschijnen de eerste witte borstelige stekels al. Na een maand beginnen de jongen vast voedsel te eten. Ze gaan 's nachts onder leiding van de moeder mee op voedseljacht. Dan hoor je van die knorrende geluidjes in de grachtkant. Na zes weken zijn ze zelfstandig. Het mannetje bemoeit zich helemaal niet met het grootbrengen van de jongen.

Meester Prikkebeen

De meeste mensen kennen de egel alleen als platgereden hoopje op de autoweg. De auto is dan ook in onze streken de grootste vijand van de egel. Hij is een vijand, tegen wie de stekelige bescherming van het diertje niet opgewassen is. De stekels zijn in feite verharde haren die bij gevaar kunnen worden opgezet. Ze zijn ongeveer 2,5 cm lang en bedekken alleen de rug en de flanken. Een volwassen egel heeft ongeveer 5000 stekels. Elke stekel gaat ongeveer één jaar mee en wordt dan vervangen door een nieuwe. Bij gevaar rolt de egel zich op tot een bolletje, waarbij de kwetsbare onderzijde voor vijanden onbereikbaar wordt. Zelfs een aanvallende hond moet jankend op zijn passen terugkeren. Jonge egels zijn kwetsbaarder doordat ze minder stekels en minder sterke kringspieren hebben, waardoor ze zich niet zo stevig kunnen oprollen

Etenstijd

Als de nacht valt, gaat de egel op pad. Hij gaat op zoek naar malse rupsen en wormen, kevers, vogeleieren, slakken en aas. Hij gaat vooral af op zijn reukvermogen. Vooral in de herfst is hij zeer actief, want hij moet ervoor zorgen een goede vetvoorraad aan te leggen om zijn winterslaap gezond en wel door te komen. Egels komen voor in bossen, parken en tuinen

Hulp

Een egel in je tuin is een waardevolle bondgenoot. Hij helpt je van veel ongedierte af. Je kunt op jouw beurt de egel helpen door goede schuilplaatsjes te voorzien zoals bladerhopen of houtwallen. Je kan ook vooruitziend zijn door in de vijver een loopplankje te leggen zodat een egel die in het water sukkelt toch tegen de kant kan opklimmen. Want hoewel egels uitstekend kunnen zwemmen, verdrinken ze maar al te vaak in tuinvijvers. In tuinen waar veel insecticiden gebruikt worden, hebben egels ook al geen overlevingskans omdat ze, door vergiftigde insecten te eten, zélf ziek worden en uiteindelijk sterven.

De egel is wettelijk beschermd.

Terug

            Roger