Fata Morgana                                                                      Woordje van de voorzitter

 

Iedere zondagavond heb ik het VRT-programma 'Fata Morgana' ingeschakeld en was telkens onder de indruk van wat daar uit de grond werd gestampt. Maar wat lezen wij in de dikke Van Daele: de NormandiŽrs noemden luchtspiegelingen, die zij aan toverij toeschreven, 'fata morgana'. Dit zijn meervoudige luchtspiegelingen, atmosferische straalbrekingen, waardoor men op zee, aan de kust of in de woestijn een afspiegeling van een land, oase of stad bespeurd, die er in werkelijkheid niet zijn. Laat ons het een luchtkasteel, illusie, utopie of visioen noemen!

Nu terug naar het programma van de VRT. Op maandagmorgen worden door de ploeg van FM vijf personen aangesproken om op 5 dagen tijd een gevraagde opdracht uit de grond te stampen, zoals een Romeins leger in uniform te laten voorbijmarcheren of om te zorgen voor 10 000 ijsjes, enzovoort. Zo was er in Wellen een totempaal, in een andere gemeente een aquaduct of een pagode, een hemelbed of een Gallisch dorp. Deze vijf personen engageren zich om met de hulp van het ganse dorp deze opdracht uit te voeren en zoveel mogelijk sterren binnen te halen. Dit bereikt men door zich voor elkaar in te zetten en te zorgen voor samenhorigheid. Dus ... Fata Morgana is dus toch geen luchtspiegeling, want de opdrachten worden meestal vervuld.

U vraagt zich misschien af waarom ik dit schrijf. Wel eenvoudig, wij spelen ook datzelfde spel en wel 10 keer per jaar met onze wandeltochten en eigen organisaties. Wij, het bestuur en helpers, zetten ons in voor elkaar en voor onze club. Gesterkt door onze samenhorigheid doen wij dat met plezier. Maar wij zoeken jonge bestuursleden en helpers die ons willen helpen met het verder uitbouwen van onze Fata Morgana's. Velen van onze oudere bestuursleden en helpers van +70 jaar zullen in de toekomst, misschien sommigen eerstdaags, afhaken en er dient gezorgd voor opvolging om onze club verder te laten bestaan. Want alleen zo kunnen we steeds die vijf sterren in de wacht slepen.

En niet vergeten: eens Dragonder ... steeds Dragonder!

Marcel

Terug