Lentemicroben 


Al generaties lang wordt verteld dat de komst van de lente niet alleen samenhangt met het einde van het koude seizoen, maar ook met een toename van het aantal microben. Volksgeloof of wetenschappelijk feit?

Voor veel mensen hangt de komst van de lente niet alleen samen met het einde van het koude seizoen, maar ook met een toename van de microben die 'ontwaken' als de mooie dagen aanbreken. Volksgeloof of indoctrinatie?

De volksgezondheidsinstellingen volgen de evolutie van de ziekten en houden zich meer bepaald bezig met de gevallen die kunnen ontaarden in een epidemie. Campagnes rond verkoudheden en griep of toezicht op ziekten zoals meningitis of waterpokken zijn allemaal aspecten die nauwkeurig onderzocht worden door experts.

Geen enkel virus is seizoensgebonden

Volgens dokter Luc Boileau, epidemioloog, lijken bepaalde ziekten dan wel verband te houden met bepaalde periodes van het jaar, «maar bestaat er geen enkel seizoensgebonden virus».

Hij voegt er nog het volgende aan toe: «In onze bevolkingsgroepen is er meer sprake van allergieën en niet van virussen of ziekten - en die hebben wel een seizoensgebonden karakter». Elders kan een ziekte zoals malaria bijvoorbeeld beschouwd worden als een seizoensgebonden ziekte, maar ook daar hangt de ziekte samen met de kwaliteit van het water en niet met een klimatologische verandering zoals dooiweer of de lente.

Ons lichaam is gevoeliger.

Is het een toeval dat dit fenomeen seizoensgebonden lijkt? Dokter J. Rodrigue geeft uitleg: «Sommige periodes vallen samen met een grotere activiteit van de virussen, maar - in tegenstelling tot de beren - ontwaken de virussen niet in de lente. Het gaat eerder om een combinatie van factoren die ervoor zorgen dat het menselijk lichaam gevoeliger is voor de blootstelling aan de virussen».

Zich beschermen: een kwestie van gewoonte

Aangezien er wetenschappelijk gezien geen seizoensgebonden infecties bestaan, is er dus ook geen seizoensgebonden preventie mogelijk. Toch kunnen sommige goede gewoonten de besmetting beperken, het hele jaar door!

Veel virussen worden overgedragen bij rechtstreeks contact, bij het geven van een hand, via oraal contact, door dezelfde voorwerpen te gebruiken, bij het niezen of bij het doorgeven van zakdoeken.

Men moet dus regelmatig de handen wassen, te persoonlijk contact met zieke mensen vermijden, en oververmoeidheid voorkomen waardoor het lichaam verzwakt.

Ook mensen die al besmet zijn kunnen verdere besmettingen beperken door systematisch hun gebruikte zakdoek weg te gooien, ook al is die maar één keer qebruikt.

Redelijk warme maar geen te warme kleding

Dokter Rodrigue benadrukt het belang van geschikte kleding. «Iemand die te warm gekleed is en dan blootgesteld wordt aan de koude, koelt bruusk af. Dit veroorzaakt een zekere vochtigheid die de slijmvliezen verzwakt, waardoor bepaalde virussen gemakkelijker kunnen binnendringen in het lichaam.»

Andere trucs zoals kruidenthee, grog, ... drinken, staan op de lijst van preventieve middeltjes tegen infecties. Deze trucs berusten echter niet op wetenschappelijke gegevens en zouden dus geen veilige maatregelen zijn om mogelijke infecties te bestrijden.

 Tekst van Dr. Burton

Uit ' Gezondheid en preventie '

Terug                                                                                     Terug