N i e u w


1. Nieuwe regeling betreffende inschrijving clubactiviteiten vanaf 1 januari 2004

2. Hoe kan men inschrijven?

1.  Nieuwe regeling betreffende inschrijving clubactiviteiten vanaf 01/01/04

 • Er zal voor 2004 een inschrijvingsformulier ontworpen worden dat u op een nog nader te bepalen wijze zal ter hand worden gesteld.

 • De uiterste datum van inschrijving en deelnameprijs van elke activiteit zal tijdig in de Dragonder verschijnen. Deze data zullen strikt gerespecteerd worden.

 • Uw inschrijving zal pas defintitief zijn na betaling van de bijdrage. De eventuele toekenning van plaatsen in bussen of hotels zal gebeuren naargelang de volgorde van inschrijving.

 • Na het bereiken van de beschikbare plaatsen worden eventuele bijkomende kandidaten op een chronologische lijst als reserve geplaatst

 • In gevallen van overmacht wordt het betaalde bedrag (of bonnen of stempels) overgezet naar de eerstvolgende organisatie mits het secretariaat hiervan op voorhand werd in kennis gesteld..
Terug naar boven


2. Hoe kan men inschrijven? 

 • Door tijdig het formulier in te vullen en met betaling af te geven op het secretariaat.

 • Dit kan ook gebeuren tijdens een eigen Dragondertocht

 • Opsturen is ook een mogelijkheid en het bedrag storten op rekening van de club (000-0221003-37 )

 • per e-mail romain.vanthienen@skynet.be en het bedrag storten.

 • In uitzonderlijke gevallen telefonisch indien de tijd dringt en het bedrag storten. Het inschrijvingsformulier nasturen.

 • Ik hoop dat bij naleving van deze regeling veel misverstanden kunnen vermeden worden en de organisaties vlotter kunnen verlopen. Het bestuur gaat dit systeem uitproberen, mogelijk kunnen zich nog kleine wijzigingen opdringen voor een vlotter verloop.

  De secretaris dankt u allen voor uw begrip!
Terug naar boven

Terug