De vergulde pil   - nicotinekauwgom en - pleisters


Roken is ongezond, maar stoppen met roken is moeilijk. Daarom zijn er hulpmiddelen op de markt om rokers het stoppen met roken minder moeilijk te maken.

Roken is een voorbeeld van een door veel verschillende factoren in stand gehouden gedrag. Een van die factoren is het feit dat nicotine verslavend werkt. Het lichaam raakt gewend aan een bepaalde dosis van deze stof en protesteert als deze stof opeens onthouden wordt: er ontstaan ontwenningsverschijnselen.

Deze lichamelijke afhankelijkheid is slechts één aspect waarom het moeilijk is om het roken te staken.Andere factoren, zoals gewoontevorming en er bij willen horen zijn naar alle waarschijnlijkheid minstens zo belangrijk. Nicotine kauwgom en - pleisters kunnen nuttig zijn om de ontwenningsverschijnselen na het staken van het roken enigszins in toom te houden.

De kauwgom was het eerste middel dat op de markt kwam en sinds kort zijn er ook huidpleisters met nicotine te verkrijgen. De kauwgom heeft als voordeel dat de roker die het roken er aan geeft een vervangend gedrag wordt geboden. Dit voordeel kan echter in een nadeel veranderen, als de ex-roker verslaafd raakt aan de kauwgom. De bijwerkingen van kauwgom en pleisters zijn legio, net zoals de nicotine uit de sigaret.

De middelen zijn daarom alleen bedoeld vootr tijdelijk gebruik in de eerste periode van de ontwenning. Verder is het van belang er op te wijzen, dat het alleen hulpmiddelen zijn om het roken te staken, ze moeten deel uitmaken van een meer omvattend antirookplan.

Terug