Beeh  ... een spin!

 

  

Sebastiaan

Kennen jullie het gedicht nog van de spin Sebastiaan?

Het was niet goed met haar gegaan!

De herfst is de tijd dat de spinnen een warm plekje opzoeken ergens binnen in huis. En menig spinnenkopje gaat dan sneuvelen. Misschien griezel je wel een beetje als je denkt aan een spin. Maar de meeste spinnen in onze contreien zijn helemaal niet gevaarlijk. Ze helpen ons met de verdelging van vele insecten.

Een spin is geen insect

Een spin heeft geen zes maar acht poten. Haar lichaam bestaat ook niet uit drie maar uit twee delen. Kop en borststuk zijn met elkaar vergroeid en daaraan hangt meestal een dik achterlijf. Zij hebben ook geen vleugels maar kunnen zich wel over grote afstanden door de lucht verplaatsen. Daarvoor gebruiken zij een haarfijn spinnendraadje en de wind die hen meevoert.

Spinnen bestaan in allerlei maten, kleuren en gewichten. Ook in het soort web dat zij bouwen zijn er heel wat verschillen. Sommige bouwen echte vangnetten, andere verschansen zich in een valkuil en nog andere bespringen hun prooi.

De spintepels bevinden zich op het achterlijf. Daarmee kunnen zij kilometers kleverige spindraden maken voor hun web.

Gruwelijke liefde

Verliefde mannelijke spinnen zijn heus niet te benijden. Sommige soorten wijfjesspinnen eten na de paring gewoon hun mannetje op. Het loopt echter niet altijd zo dramatisch af! Slimme mannetjes maken zich zo vlug mogelijk na de paring uit de voeten en kiezen meteen het hazenpad. 

Geen verdovingsspuitje nodig

Spinnen onderhouden nauwgezet hun web want dit verschaft hen hun dagelijks voedsel. Als er een draadje stuk gaat repareren zij het haast onmiddellijk. In de herfst kan je op wandeling al eens vaak de kleverige draden voelen als je tussen bomen en struiken doorloopt. Wanneer een vlieg echter tegen het web vliegt kan zij zich niet meer los maken. De spin krijgt nu doorgetelefoneerd dat er iets gevangen werd en zoekt haar prooi op. Zij spint ze als het ware verder vast en verdooft de spin door haar speeksel in te spuiten. Vervolgens kan ze het slachtoffer helemaal leegzuigen.

Zelf vijanden

De spin heeft zelf ook vijanden. Sluipwespen leggen eitjes in de spin. Als die eitjes uitkomen, voeden de larven zich met de spin.

Ook de mens is een groot spinnenverdelger. Maar dit komt minder uit onwetendheid dan uit afschuw voor dat behaarde mormeltje.

Terug

        Roger