De  Vos

 

  

Terug van weggeweest 

Meermaals lazen wij in krantenartikels over de slachtpartijen die door nachtelijke stropers worden aangericht in hoenderhokken en duiventillen. Juist ... sommige roofdieren, waaronder de vossen en de marters, zijn terug van weggeweest. Zij genieten nu van wettelijke bescherming en dit zeer tegen de zin van menig kleinveeliefhebber.

Nachtelijke jager

Vossen voelen zich thuis in terreinen met veel dekkingsmogelijkheden: bossen, open gebieden met struikgewas en zelfs grote steden. Doordat zij vooral 's nachts op voedseltocht gaan worden zij door de mensen slechts zelden opgemerkt. In steden en dorpen voeden zij zich vooral met etensresten die door de mensen werden achtergelaten. In de natuur vangen ze vooral klein gedierte zoals veldmuizen, konijnen, op de grond broedende vogels, insecten en wormen. Vruchten en aas maken echter ook deel uit van zijn menu.

Familie

Hoewel vossen meestal alleen op jacht gaan, leven ze toch in familiegroepen. Zo'n familie bestaat uit het mannetje ( de rekel ), het vrouwtje ( de moervos ) en 4 tot 6 welpen. Zij wonen in een hol dat 'burcht' genoemd wordt. Deze bevindt zich meestal tussen boomwortels en rotsspleten. De jongen worden half maart geboren. Veertien dagen later gaan de oogjes pas open. De eerste vier weken drinken ze alleen maar moedermelk. Daarna beginnen ze ook vast voedsel te eten. Jonge rekels trekken in de herfst of in de winter weg om hun eigen gebied in te nemen.

Reintje

In vele verhalen wordt de vos beschreven als een bijzonder sluw dier en terecht. Denk maar aan verhalen als: de vos en de raaf - de vos en Bruin de beer - de vos en de ganzen -  enz. Deze sluwheid vertonen zij ook in werkelijkheid. Vossen passen zich gemakkelijk aan nieuwe omstandigheden aan. Hun scherp gehoor en uitstekende reukzin komen hen daarbij goed van pas.

Bedreigd? - Gered!

Lange tijd werden vossen door de mens beschouwd als de voornaamste overbrengers van een besmettelijke ziekte, de hondsdolheid. Daarom werden ze massaal vergast en vergiftigd in hun holen. Toen men dan uiteindelijk zag dat men bijna alle vossen, zowel de zieke als de gezonde, had uitgeroeid, veranderde men van methode: de vossen werden gevangen en tegen de dodelijke ziekte ingeŽnt. Daarna werden ze terug vrijgelaten. Sindsdien neemt het aantal vossen terug toe.

         Roger                                                                       Terug